Zelfstandig wonen of naar een verzorgingstehuis?

Verpleging aan huis

Wanneer iemand veel zorg nodig heeft, is zelfstandig wonen niet meer vanzelfsprekend. Vaak wordt er direct gedacht aan een verzorgings tehuis. Maar een verzorgtehuis is niet altijd de beste oplossing. Het gaat in zulke gevallen veelal om ouderen die steeds meer zorg nodig hebben. De familie kan dat niet meer bijbenen en verhuizen de ouderen dan naar een verzorg tehuis. Echter. Het is belangrijk om zelfstandigheid zolang mogelijk te bewaren. Wanneer er een zorgvraag is, is er ook een tussen oplossing waar veel mensen niet aan denken.

zelfstandig wonen dankzij thuiszorg

Verpleging aan huis

Wanneer iemand bepaalde taken in huis (tijdelijk) niet zelf kan uitvoeren, kan een thuiszorg organisatie hulp bieden. De hulp, ondersteuning en verpleging is gericht op het behouden van de zelfstandigheid van een persoon. Want wanneer een persoon geen zelfstandigheid ervaart, kan dat negatieve effecten hebben op de gezondheid. Met verpleging aan huis kunnen hulpbehoevende mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Thuishulp kan ook essentieel zijn voor mensen die bijvoorbeeld val gevaarlijk zijn of niet in staat zijn zelf medicijnen te nemen.

Ondersteuning huishoudelijke taken

taken van een thuishulp

Hulp bij het schoonmaken of opruimen hoort bij het zelfstandig wonen. Daarom is in vele gevallen een thuishulp onmisbaar. Daarnaast is hygiëne natuurlijk belangrijk voor ieder individu. Soms kan de thuiszorg zowel verpleging als wat huishoudelijke taken doen. Maar soms komt er een aparte huishoudelijke hulp langs. Ze nemen taken op zich als schoonmaken, koken en opruimen. Dit soort ondersteuning wordt geregeld via de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Verzorging in de regio Den Haag

Een thuishulp in Den Haag is een goede oplossing voor hulpbehoevenden in regio Haaglanden. Zo kan de zelfstandigheid van een individu gegarandeerd worden. Verzorging aan huis zorgt voor behoud van de onafhankelijkheid van ouderen en zieken.

Verpleging aan huis

Tijdelijke verpleging na een operatie of ander incident

Juist als het gaat om tijdelijke zorg, is verpleging aan huis een uitkomst. Bijvoorbeeld: Herstellen na een operatie is niet altijd nodig in het ziekenhuis. Thuis herstellen patiënten vaak sneller en dus wordt er gekozen voor verpleging aan huis en eventueel thuishulp.

Voor meer informatie over zelfstandig wonen met thuisverpleging, neem contact met mij op!