Altijd de noodknop kunnen vinden

Wanneer je ouder wordt, dan worden heel veel dingen langzaam maar zeker steeds lastiger. Zaken die ooit vanzelfsprekend waren, lijken steeds meer een uitzondering te worden. Toch zit het in het karakter van de mens om zo lang als mogelijk zelfstandig te willen blijven. Dit is dan ook goed mogelijk, alleen is het dan wel belangrijk dat je een aantal zekerheden inbouwt wanneer je ouder wordt. Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor goede veiligheid. Naar mate je ouder wordt zal je balans namelijk minder goed worden en bestaat er meer kans op vallen. Met alle gevolgen van dien.

Direct hulp kunnen vragen
Nu is het vallen niet geheel te voorkomen. Natuurlijk kan je wel veel leuningen en andere hulpmiddelen laten installeren, maar zelfs dan zal het nog fout kunnen gaan. Wat veel belangrijk is, is dat er snel gehandeld kan worden wanneer dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden wanneer er snel alarm geslagen kan worden. Het is dus goed om altijd een noodknop bij te dragen zodat er direct om hulp gevraagd kan worden wanneer dit nodig is. Deze knoppen kunnen heel veel leed voorkomen, wanneer men er namelijk tijdig bij is, kunnen kwalen worden tegengegaan. Een goed idee is een senioren telefoon .

 


Zaken om op te letten
Nu zijn er veel valalarmen in omloop. Het is dus belangrijk dat je wel leert onderscheiden wat nu eigenlijk een goed systeem is en wat niet. Zo is het bijvoorbeeld sterk aan te raden om een systeem met zogenaamde tweewegscommunicatie aan te schaffen. Wie namelijk valt kan vaak niet meer bij bijvoorbeeld een telefoon komen. Het is dan handig als niet alleen op de noodknop gedrukt kan worden, maar ook met behulp van hetzelfde apparaatje direct met de hulp gecommuniceerd kan worden. Zo kan direct duidelijk gemaakt worden wat er aan de hand is, dit kan de geboden hulp alleen maar bevorderen.

Overal te gebruiken
Een ander belangrijk aspect is dat de systemen overal te gebruiken moeten zijn. Een systeem dat werkt aan de hand van een vaste actieradius is immers waardeloos wanneer zelfs maar één stap buiten die actieradius wordt gezet. Systemen die zowel binnenshuis als buitenshuis werken zijn daarom sterk aan te raden. Zeker ook wanneer de oudere bijvoorbeeld met behulp van een rollator nog zelf de boodschappen doet of buiten wandelingetjes maakt. Wanneer het noodsignaal overal vandaan kan worden verzonden zijn dit soort uitstapjes een stuk veiliger te maken door de persoon in kwestie.

Direct contact
Ook de mogelijkheid tot directe communicatie met diegene die de hulp moet bieden is tegenwoordig heel goed mogelijk. Systemen uit het verleden werden vaak gekoppeld aan een meldkamer. Dit was echter een zeer indirect systeem. Er moesten immers een aantal stappen worden gezet voordat de hulp daadwerkelijk geboden kon worden. Moderne valalarmen brengen het noodsignaal echter direct daar waar het nodig is. Zo kan er dus nog sneller worden gehandeld. Opnieuw is ook dit van belang om het leed zo veel als mogelijk is te beperken. Hoe sneller gehandeld kan worden hoe meer problemen goed voorkomen kunnen worden.

Advies vragen
Om zeker te zijn dat een systeem wordt aangeschaft dat aan al deze eisen voldoet is het het beste om de hulp van een kenner in te vragen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit soort systemen kunnen hulp bieden bij allerlei soorten vragen. Zo kan worden gezorgd dat het ideale valalarm wordt gevonden en direct toepasbaar is. Denk hierbij aan alle zaken die genoemd zijn zodat ook echt zekerheid gegeven kan worden over de kwaliteit van het systeem. Het gaat immers om het leven in goede gezondheid. Daar mag best enige aandacht aan worden gegeven door alle betrokkenen.